MENU

 

Kelulusan permohonan pelan-pelan pembangunan dalam tempoh seperti berikut :

BIL
PIAGAM PELANGGAN
TEMPOH
1

Memberi ulasan permohonan kebenaran merancang

14 hari
2

Memperakukan pelan pra-hitungan

10 hari
3

Memberi ulasan permohonan kelulusan Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC)

14 hari
4

Memberi ulasan permohonan tukar syarat/ pemberimilikan tanah/ pecah sempadan/ pecah bahagian/ lesen menduduki sementara/ permit mengalih batu batuan

14 hari
5

Memberi kelulusan tukar kegunaan bangunan tadika/ taska/ pusat jagaan (sekiranya tiada bantahan)

30 hari
  • Dengan syarat pihak pemilik / pemaju / arkitek mengemukakan dokumen-dokumen yang lengkap serta sentiasa berhubung dengan jabatan-jabatan terknikal yang terlibat agar sentiasa mendapat penjelasan / komen dengan segera