MENU

Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan akan dikeluarkan dalam tempoh seperti berikut :

BIL
PIAGAM PELANGGAN
TEMPOH
1

Memastikan sijil kelayakan menduduki dikeluarkan kepada pemohon

14 hari selepas pengesahan penerimaan Borang E
2

Permohonan kelulusan sijil kelayakan menduduki diberi ulasan kepada pemohon

14 hari
3

Memaklumkan permohonan kelulusan pelan tambahan rumah kediaman kepada pemohon sekiranya lengkap

24 jam

           

  • Dengan syarat memenuhi kehendak-kehendak yang ditetapkan dan pihak pemohon menetapkan lawatan pemeriksaan bersama jabatan teknikal.

Kelulusan permohonan lesen-lesen perniagaan, permit sementara dan iklan adalah seperti berikut:

BIL
PIAGAM PELANGGAN
TEMPOH
1

Setiap permohonan lesen perniagaan yang lengkap akan diproses untuk kelulusan

30 hari
2

Mesyuarat Kelulusan Teknikal Pelesenan

2 kali sebulan
3

Permohonan lesen perniagaan tidak berisiko diluluskan

30 minit
 

Mengemukakan maklum balas aduan kepada pelanggan dalam tempoh 14 hari waktu bekerja.