MENU

Kajang, 10/05/2023 @ 0930hrs- Kunjungan hormat oleh YDP MPKj ke Pejabat Daerah Tanah Hulu Langat adalah bertujuan suaikenal dengan Pegawai Daerah yang baharu serta bagi membincangkan kerjasama di antara Majlis Perbandaran Kajang dan Pejabat Daerah Tanah Hulu Langat.

kunjungan hormat