MENU

Majlis Perbandaran Kajang melalui Program Local Agenda 21 ingin membuka penyertaan kepada semua untuk menyertai Pertandingan Kutipan Minyak Masak Terpakai Tahun 2024.

Pertandingan ini terbuka kepada semua komuniti / persatuan penduduk / Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) / KRT / JMB dan peniaga dalam kawasan Majlis Perbandaran Kajang.

Borang penyertaan dan maklumat mengenai pertandingan boleh dirujuk dengan mengimbas kod QR yang tertera.

minyak masak terpakai 2024