MENU

Tuan / Puan yang dihormati ,

Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan berdasarkan panduan seperti berikut :

1 - SANGAT MEMUASKAN, 2 - MEMUASKAN, 3 - KURANG MEMUASKAN

123
Pengetahuan dan kemahiran *
Sikap ingin membantu *
Hormat dan bertimbangrasa *
Kemesraan dan kesopanan *
Tempoh menunggu *
123
Ruang menunggu dan menulis *
Penanda arah *
Risalah / borang *
Kebersihan pejabat *
Hawa dingin dan pencahayaan *
Kafeteria *
Tandas *

D. MAKLUMAT ANDA

Sekian Terima Kasih
Kami amat menghargai kerjasama anda serta masa yang diluangkan bagi menjawab soalan – soalan yang diberikan sebagai penambahbaikan terhadap perkhidmatan Majlis Perbandaran Kajang.
 

11 + 8 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.