MENU

SOALAN 4

Apa Yang Perlu Di Buat Jika Bil Tidak Diterima?

  • Datang sendiri atau menghubungi MPKj dalam tempoh pembayaran dengan membawa bersama butir-butir harta atau salinan resit lama yang pernah dibayar.

 

SOALAN 5

Apa Yang Perlu Dibuat Jika Ingin Menyewa/Membeli Bangunan/Tanah Di Kawasan MPKj?

  • 1)Semak dahulu cukai taksiran dengan MPKj
  • 2)Dapatkan butir-butir tunggakan (jika ada)

 

SOALAN 6

Apa Yang Perlu Dilakukan Oleh Penyewa Jika Pemilik Tidak Menjelaskan Cukai Taksiran?

  • Penyewa boleh mengemukakan bil Cukai Taksiran itu kepada pemunya/pemilik untuk bayaran segera. Jika pemunya/pemilik gagal untuk menjelaskan bil-bil tersebut, harta penyewa yang terlibat dalam pegangan itu boleh ditahan. Untuk melindungi barang-barang penyewa daripada ditahan oleh MPKj, penyewa boleh membayar sewa pegangan itu kepada MPKj sehingga tunggakan itu dijelaskan sepenuhnya.