MENU

SOALAN 4

Apa Yang Perlu Di Buat Jika Bil Tidak Diterima?

  • Datang sendiri atau menghubungi MPKj dalam tempoh pembayaran dengan membawa bersama butir-butir harta atau salinan resit lama yang pernah dibayar. Dimaklumkan juga, bermula Januari 2021,tiada lagi pengeposan bil cukai taksiran secara fizikal dibuat. Anda boleh SEMAK, CETAK dan BAYAR bil cukai taksiran melalui perkhidmatan e-bayar di https://ebayar.mpkj.gov.my/sso/ untuk pendaftaran dan lain-lain perkhidmatan dalam talian yang disediakan.

 

SOALAN 5

Apa Yang Perlu Dibuat Jika Ingin Menyewa/Membeli Bangunan/Tanah Di Kawasan MPKj?

  • 1)Semak dahulu cukai taksiran dengan MPKj
  • 2)Dapatkan butir-butir tunggakan (jika ada)

 

SOALAN 6

Apa Yang Perlu Dilakukan Oleh Penyewa Jika Pemilik Tidak Menjelaskan Cukai Taksiran?

  • Penyewa boleh mengemukakan bil Cukai Taksiran itu kepada pemunya/pemilik untuk bayaran segera. Jika pemunya/pemilik gagal untuk menjelaskan bil-bil tersebut, harta penyewa yang terlibat dalam pegangan itu boleh ditahan. Untuk melindungi barang-barang penyewa daripada ditahan oleh MPKj, penyewa boleh membayar sewa pegangan itu kepada MPKj sehingga tunggakan itu dijelaskan sepenuhnya.