MENU

SOALAN 7

Siapa yang kena bayar Cukai Taksiran ?

 • Jika anda mempunyai rumah, rumah kedai, hotel, stesen servis, tanah kosong atau pegangan berkadar yang lain yang terletak di dalam kawasan MPKj, anda akan dikenakan cukai taksiran. Selain itu, jika anda menduduki bangunan atas tanah tanpa dokumen hakmilik berasingan atau tanah yang dirizabkan untuk sesuatu maksud awam, anda juga perlu membayar cukai taksiran.

 

SOALAN 8

Kenapa kena bayar Cukai Taksiran ?

 • Membayar cukai taksiran adalah kewajipan statutori pemilik pegangan berkadar sebagaimana kehendak Seksyen 127 dan 133, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

 

SOALAN 9

Bagaimana Nilai Cukai Taksiran ditentukan?

 • Jumlah cukai taksiran yang perlu dibayar adalah berdasarkan Kadar Peratus (%) ke atas Nilai Tahunan.

  Nilai Tahunan ditetapkan oleh Jabatan Penilaian, MPKj manakala Kadar Peratusan (%) ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor.

  Contoh pengiraan Cukai Taksiran:

  Nilai Tahunan x Kadar % = Cukai Taksiran

  Nilai Tahunan = RM 4,800
  Kadar Peratusan = 8.8%
  Cukai Taksiran = RM 422.40 setahun ATAU RM 211.20 setiap 6 bulan