MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KORPORAT DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengemukakan akuan penerimaan aduan kepada pelanggan

3 hari

100%

2.

Memastikan masa menunggu di kaunter

5 minit

80%

3. Kelulusan permohonan pelekat kenderaan Orang Kelainan Upaya (OKU) 30 minit 100%
4. Tuntutan peruntukan yang lengkap dihantar ke Bahagian Kewangan dan diberikan maklumbalas kepada pemohon 7 hari 94%
5. Memaklumkan kepada pemohon tentang keputusan permohonan gotong - royong 5 hari 100%