MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Proses permohonan kebenaran merancang

14 hari

92.80%

2.

Memperakukan pelan pra-hitungan

10 hari

91.70%

3.

Memberi ulasan permohonan kelulusan Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC)

14 hari

90.7%

4.

Memberi ulasan permohonan tukar syarat/pemberimilikan tanah/pecah sempadan/pecah bahagian/lesen menduduki sementara/permit mengalih batu-batuan

14 hari

89.40%

5.

Memberi kelulusan tukar kegunaan bangunan tadika/taska/pusat jagaan (sekiranya tiada bantahan)

30 hari

92.20%

6.

Memberi ulasan permohonan pelan bangunan

14 hari

94.50%

7. Memberi ulasan permohonan kelulusan pelan infrastrukur 14 hari 93.7%
8. Mengemukakan notis peringatan 30 hari selepas suasatan dan pemeriksaan tapak dibuat. 7 hari bekerja 89.80%

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 18 Oktober 2019 - 10:44am