MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Proses permohonan kebenaran merancang

14 hari

88%

2.

Memperakukan pelan pra-hitungan

10 hari

90%

3.

Memberi ulasan permohonan kelulusan Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC)

14 hari

90%

4.

Memberi ulasan permohonan tukar syarat/pemberimilikan tanah/pecah sempadan/pecah bahagian/lesen menduduki sementara/permit mengalih batu-batuan

14 hari

88%

5.

Memberi kelulusan tukar kegunaan bangunan tadika/taska/pusat jagaan (sekiranya tiada bantahan)

30 hari

92%

6.

Memberi ulasan permohonan pelan bangunan

14 hari

94%

7. Memberi ulasan permohonan kelulusan pelan infrastrukur 14 hari 90%
8. Mengemukakan notis peringatan 30 hari selepas suasatan dan pemeriksaan tapak dibuat. 7 hari bekerja 100%

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 24 Januari 2020 - 11:15am