MENU

SENARAI ENAKMEN/PERATURAN/KAEDAH/PERINTAH/UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

ENAKMEN/PERATURAN

BIL NAMA NO.WARTA
1. Enakmen Mengawal Lembu Kerbau 1971 Enakmen 3
Tahun 1971
2. Enakmen Hiburan & Tempat Hiburan Negeri Selangor 1995 Enakmen No 7
Tahun 1995
3. Enakmen Hiburan & Tempat-tempat Hiburan Peraturan-Peraturan Hiburan & Tempat Hiburan (Selangor) SEL.P.U 37
4. Peraturan-Peraturan Hiburan & Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker dan Video) (Kawalan Dan Penyeliaan) Selangor SEL.P.U 38
5.

Enakmen Kebebasan Maklumat (Negeri Selangor) 2011

Enakmen 8
Tahun 2011
6. Enakmen Penyemakan Undang-Undang Negeri Selangor 2003 Enakmen 7
Tahun 2003
7. Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyelenggaraan & Pengurusan) 2015 P.U (A) 107/2015
8. Peraturan-Peraturan Perlu (Pembersihan Setinggan)1969 P.U (A) 396/1969