MENU

UNDANG-UNDANG KECIL

BIL NAMA NO.WARTA
1. Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPKj) 2013 SEL.. P.U. 90
2. Undang-Undang Kecil Hotel (MPKj) 2013 SEL.. P.U. 91
3. Undang-Undang Kecil Pusat Sukan Persendirian (MPKj) 2013 SEL.. P.U. 92
4. Undang-Undang Kecil Penternakan Burung Walid Dan Perusahaan Sarang Burung Walit (MPKj) 2013 SEL.. P.U. 158
5. Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (MPKj) 2013 SEL.. P.U. 89
6. Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 162
7. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihan Raya (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 156
8. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah-Sarap (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 159
9. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 153
10. Undang-Undang Kecil Krematorium (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 149
11. Undang-Undang Kecil Pusat Siber Dan Kafe Siber (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 148
12. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 161
13. Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Manakan (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 158
14. Undang- Undang Kecil Iklan (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 155
15. Undang-Undang Kecil Penjaja (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 157
16. Undang-Undang Kecil Pasar (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 152
17. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 160
18. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPKj) 2005 SEL.. P.U. 78
19. Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPKj) 2005 SEL.. P.U. 79
20. Undang-Undang Kecil Taman (MPKj) 2005 SEL.. P.U. 82
21. Undang-Undang Vandalisme (MPKj) 2005 SEL.. P.U. 81
22. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPKj) 2005 SEL.. P.U. 80
23. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPKj) Jalan, Parit & Bangunan 2005 SEL.. P.U. 77
24. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) (MPKj) Kerajaan Tempatan 2005 SEL.. P.U. 82
25. Undang-Undang Kecil Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (MDHL) 1992 SEL.. P.U. 31
26. Undang-Undang Kecil Kerja Di Jalan 1996 SEL.. P.U. 34
27. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986 SEL.. P.U. 26