MENU

PERINTAH/KAEDAH

BIL NAMA NO.WARTA
1. Perintah Tetap (Mesyuarat) (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 146
2. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta ) (MPKj) 2007 SEL.. P.U. 147
3. Perintah Pengangkutan Jalan (Pengadaan Perhentian Kenderaan Perkhidmatan Awam) (MPKj) 2001 SEL.. P.U.(A) 118
4. Kaedah-Kaedah Pekerja Kelakuan & Tatatertib (Majlis Daerah Hulu Langat) 1995 SEL.. P.U. 25
5. Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan 2010 SEL.. P.U. 36
6. Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata Rayuan 2015 SEL.. P.U. 53
7. Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1999 SEL.. P.U. 35
8. Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (AM) Selangor SEL.. P.U. 9
9. Kaedah-Kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok 2001 SEL.. P.U. 8
10. Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Fi Bagi Pengapitan, Pengalihan dan Penahanan Kenderaan Motor) 2012 SEL.. P.U. 11