MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Makluman status lantikan semula kakitangan kontrak

6 bulan sebelum tarikh tamat kontrak

100%

2. Makluman keputusan kelulusan permohonan perjalanan ke luar negara atas urusan persendirian 2 hari bekerja 100%
3. Makluman keputusan temuduga calon yang berjaya 30 hari bekerja 100%
4. Semakan rekod kehadiran kursus 3 hari bekerja 90%
5. Memproses bayaran tuntutan penceramah 10 hari dari tarikh permohonan diterima 100%

 

BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan Pesanan Tempatan yang telah diluluskan dimaklumkan kepada pembekal/Jabatan/Bahagian/Unit terlibat dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh kelulusan Pesanan Tempatan.

5 hari bekerja

100%

2.

Memaklumkan keputusan sebutharga/ tender kepada Jabatan/ Bahagian/ Unit yang berkaitan dalam tempoh 3 hari bekerja

3 hari bekerja

100%

3. Memastikan tempoh penyediaan dokumen tawaran tender sekurang – kurangnya dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap. 14 hari bekerja 100%
4. Memastikan tempoh penyediaan dokumen tawaran sebutharga sekurang – kurangnya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap. 7 hari bekerja 100%