MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN LANDSKAP & REKREASI

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memproses permohonan kelulusan pelan landskap selepas Mesyuarat Jawatankuasa Unit Pusat Setempat (OSC).

10 hari

100%

 

2.

Memproses permohonan kelulusan sijil kelayakan menduduki selepas permohonan diterima.

10 hari

Tiada lagi permohonan

3.

Memproses permohonan kelulusan-kelulusan perakuan CCC selepas permohonan diterima

10 hari

100