MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN UNDANG-UNDANG

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Kertas siasatan yang lengkap dihantar untuk mendapatkan izin pendakwaan kepada TPRN dalam masa tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh kertas siasatan lengkap diterima

21 hari bekerja

100%

2.

Saman difailkan dalam masa 21 hari bekerja selepas mendapat izin pendakwaan daripada TPRN

21 hari bekerja

100%

3.

Memastikan cubaan serahan saman dilaksanakan dalam tempoh 3  hari bekerja sebelum tarikh sebutan di mahkamah

3 hari bekerja

100%

4.

Memastikan keputusan mahkamah dilaporkan kepada TPRN dalam tempoh 14 hari bekerja setelah kes diputuskan

14 hari bekerja

100%

5.

Memastikan syarikat/ persatuan/ individu diarahkan untuk menandatangani perjanjian dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap untuk penyediaan perjanjian

45 hari bekerja

 

100%
(Dimansuhkan)

    6. Memproses Dokumen Perjanjian Untuk Penyeteman ke Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Daripada Tarikh Dokumen Perjanjian Lengkap Ditandatangani Oleh Pihak MPKj 14 hari bekerja                 100%

7.

Menguruskan tandatangan Perjanjian Sewa oleh Penyewa dalam tempoh 15 minit daripada waktu borang senarai semak JPPH diterima

15 minit

100%

8. Memfailkan saman daripada tarikh Kertas Siasatan lengkap diterima 30 hari 100%