MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengedar permohonan pemajuan dalam tempoh 2 hari bekerja kepada agensi teknikal dalaman dan luaran 2 hari bekerja

99.8%

2. Mengeluarkan surat makluman keputusan mesyuarat dalam tempoh 3 hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat kepada agensi memperaku, pemohon dan PSP/SP 3 hari bekerja 100%
3. Menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat dalam tempoh 7 hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat kepada agensi teknikal dalaman dan luaran 7 hari bekerja 91.67%
4. Permohonan Pemajuan yang dikemukakan oleh PSP/SP dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat dalam tempoh 24 hari bekerja 24 hari bekerja 100%