MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
BAHAGIAN HRMIS

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Semakan kelulusan cuti rehat boleh dibuat dalam tempoh 7 hari  bekerja dari tarikh permohonan cuti

7 hari bekerja

73.97%

2. Semakan status pengesahan perisytiharan harta boleh dibuat dalam tempoh 1 bulan dari tarikh perisytiharan dibuat 1 bulan 100%