MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
BAHAGIAN HRMIS

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Semakan kelulusan cuti rehat boleh dibuat dalam tempoh 7 hari  bekerja dari tarikh permohonan cuti

7 hari bekerja

70.60%

2. Semakan status pengesahan perisytiharan harta boleh dibuat dalam tempoh 1 bulan dari tarikh perisytiharan dibuat 1 bulan 100%

 

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Proses pendaftaran penerimaan alat tulis dan peralatan pekerja dalam tempoh 14 hari bekerja

14 hari bekerja

100%

2.

Proses permohonan pengeluaran alat tulis dan peralatan pekerja dalam tempoh 5 minit

5 minit

100%

3. Proses pendaftaran aset alih MPKj dalam tempoh 14 hari bekerja 14 hari bekerja 100%
4. Proses pelupusan perabut dalam tempoh 14 hari bekerja 14 hari bekerja 100%