MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
 

UNIT AUDIT DALAM

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Menyediakan laporan penemuan audit selepas sesuatu audit dijalankan dalam tempoh 21 hari bekerja

21 hari bekerja

100%

 

2.  Memo Pemakluman Pelaksanaan Audit Dikeluarkan Kepada Jabatan /Unit Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja Sebelum Pelaksanaan Audit 5 hari bekerja                100%