MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

UNIT PERANCANGAN KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengemukakan akuan penerimaan aduan kepada pelanggan

3 hari

100%

2.

Memastikan masa menunggu di kaunter

5 minit

100%

3. Kelulusan permohonan pelekat kenderaan Orang Kelainan Upaya (OKU) 30 minit 100%

 

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BIL. TAJUK TEMPOH PENCAPAIAN %
1. Tuntutan peruntukan yang lengkap dihantar ke bahagian 
kewangan dan diberikan maklumbalas keppada pemohon
Dalam tempoh 
7 hari
80%
2. Memaklumkan kepada pemohon tentang keputusan permohonan 
goyong royong
5 hari 100%
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 25 November 2022 - 4:44pm