MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Pembayaran
- Memproses pembayaran dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.

14 hari

96%

2. Bayaran Balik Cagaran
- Memproses pembayaran dari ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.
14 hari 96%

 

BAHAGIAN HASIL

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memproses Cukai Taksiran

Pegangan berkadar setiap penggal

100%

2. Memastikan resit rasmi dikeluarkan kepada pelanggan Pada hari yang sama kutipan diterima 100%