MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Pembayaran
- Memproses pembayaran dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.

14 hari

95%

2. Bayaran Balik Cagaran
- Memproses pembayaran dari ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.
14 hari 92%

 

BAHAGIAN HASIL

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengeluarkan bil cukai taksiran kepada pemilik-pemilik

Bulan Januari dan Julai setiap tahun

100%
(dimansuhkan)

2. Memproses Cukai Taksiran Pegangan berkadar setiap penggal 100%

3.

Memastikan resit rasmi dikeluarkan kepada pelanggan

Pada hari yang sama kutipan diterima

100%