MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Infrastruktur untuk Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat 

14 hari bekerja

95%

2.

Memberi Ulasan Sokongan Pelan Bangunan

14 hari bekerja

100%

3.

Memberi Ulasan Sokongan Kebenaran Merancang

14 hari bekerja

96%

4.

Memberi Ulasan Permohonan Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC)

14 hari bekerja

94%

5.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Jalan yang lengkap

14 hari bekerja

100%

6. Memproses Permohonan Kelulusan Penyerahan Lampu Jalan yang lengkap 14 hari bekerja 100%
7. Memastikan pelantikan kontraktor bagi kerja-kerja di bawah RM20,000.00. 14 hari selepas spesifikasi kerja diluluskan 100%
8. Mengeluarkan surat pelantikan kontraktor selepas mendapat keputusan mesyuarat jawatankuasa sebutharga/tender daripada bahagian perolehan dan bekalan MPKj 7 hari bekerja

0%

9. Memastikan penyelenggaraan kenderaan yang diselenggara di bengkel Panel (BP) 7 hari bekerja 94%

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengeluarkan Surat Lantikan Kontraktor selepas keputusan diterima daripada Urusetia Jawatankuasa Tender. 

7 hari

100%

2. Mengeluarkan Surat Lantikan Perunding selepas keputusan diterima daripada Urusetia Jawatankuasa Tender 7 hari 100%
3. Memproses permohonan tuntutan bayaran interim 3 hari dari tarikh penerimaan inbois 100%