MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

JABATAN PENGURUSAN HARTA

BIL TAJUK TEMPOH PENCAPAIAN
1. Makluman tarikh temuduga oleh pemohon-pemohon bagi harta gerai UPEN/pasar/gerai kiosk mikro-mara/medan selera/gerai pembangunan luar bandar(PLB) setiap tahun. 4 kali 100%
2. Makluman keputusan temuduga selepas disahkan dalam Mesyuarat Majlis, Majlis Perbandaran Kajang 14 hari bekerja 100%