MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

 BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Permohonan kelulusan pelan bangunan diberi ulasan untuk Mesyuarat Jawatankuasa OSC

14 hari

  94%

2.

Memberi ulasan permohonan kelulusan sijil kelayakan menduduki

14 hari bekerja

Tiada permohonan

3.

Memastikan sijil kelayakan menduduki dikeluarkan kepada pemohon

3 hari selepas pengesahan penerimaan Borang E

 Tiada permohonan

4.

Memaklumkan permohonan kelulusan pelan tambahan rumah kediaman kepada pemohon sekiranya lengkap

24 jam

 100%

5.

Meluluskan permohonan pelan setara sekiranya lengkap

1 jam

100%

6.

Meluluskan permohonan permit kerja – kerja kecil sekiranya lengkap

1 jam

 100%