MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN DAN KESIHATAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan langkah kawalan dan pencegahan kes denggi diambil tindakan

36 jam

100%

2.

Memastikan sekurang – kurangnya 50% premis makanan berlesen diperiksa tahap kebersihannya

sekurang-kurangnya sekali setahun

100%

3. Memastikan semua aduan disiasat 7 hari bekerja 92%
4. Memastikan kutipan sisa pepejal domestik setiap zon dikutip 2 kali seminggu 93%
5. Memastikan jumlah tangkapan anjing dibuat 100 ekor sebulan 72%
6. Memastikan semua permohonan ulasan bangunan diproses 14 hari 100%

 

Kemaskini Terakhir: Isnin, 28 November 2022 - 11:22pm