MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PELESENAN & PENJAJA

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Proses permohonan lesen perniagaan

30 hari

55%

2.

Mesyuarat Kelulusan Teknikal Pelesenan 

2 kali sebulan

100%

3.

Permohonan lesen perniagaan tidak berisiko diluluskan

30 minit

100%

4.

Pemprosesan permohonan lesen penjaja (sekiranya lengkap)

15 hari 69%

5.

Kelulusan permohonan permit iklan sementara (sekiranya lengkap)

1-3 hari bekerja 100%

6.

Kelulusan lesen anjing (sekiranya lengkap)

30 minit

100%